Uvažujete nad kúpou bicykla, ale neviete, aký by bol pre Vás vhodný? Ponúkame Vám možnosť zapožičať si u nás bicykel, aby ste si vyskúšali jazdné vlastnosti a jeho správanie a tak získali lepšiu predstavu pred kúpou bicykla.

Pre zapožičanie bicykla je potrebné mať pri sebe občiansky preukaz a druhý doklad s fotografiou (vodičský preukaz alebo cestovný pas) + vratnú zálohu + sumu požičovného (podľa aktuálneho cenníka) platenú v HOTOVOSTI.

Vratná záloha za bicykel je prijímaná formou hotovosti a v hotovosti je aj vrátená. V prípade zakúpenia nového bicykla, bude požičovné odpočítané z jeho ceny.

LEN U NÁS ZÍSKATE ZAUJÍMAVÉ SLUŽBY VO FORME BENEFITOV

  • Zákazník prevezme bicykel, skontrolovaný mechanikom, v stave pripravenom na jazdu a čistý.
  • Zákazník vráti bicykel očistený od povrchových nečistôt.
  • Za škodu spôsobenú pri používaní bicykla v plnej miere zodpovedá zákazník.
  • Škodou sa rozumie mechanické poškodenie súčiastok, komponentov, ako aj poškodenie rámu.
  • Zákazník zodpovedá za vrátenie tovaru v termíne dohodnutom pri prevzatí tovaru akceptujúc otváracie hodiny prevádzky Dolomitybike.
  • Zákazník potvrdzuje prevzatie bicykla a súhlasí so všetkými bodmi zápožičnej zmluvy a túto skutočnosť potvrdzuje svojím podpisom.

Kategória bicykla

Deň

Týždeň

Vratná záloha

Bicykel v hodnote do 1000 €

15 €

75 €

200 €

Bicykel v hodnote nad 2000 €

30 €

135 €

1 500 €

E-bike

30 €

135 €

1 500 €

Nosič na ťažné zariadenie

10 €

50 €

300 €

Strešný box - Hapro Carver 430l

10 €

50 €

300 €